Tag: Konto bankowe

  • Śmierć współwłaściciela rachunku bankowego – co dalej?
    ,

    Śmierć współwłaściciela rachunku bankowego – co dalej?

    Jakich formalności musi dochować posiadacz rachunku bankowego w przypadku śmierci drugiego właściciela tego rachunku oraz jak wygląda procedura? Czy bank staje się właścicielem środków zgromadzonych na koncie? Niektóre kwestie regulują wprost przepisy Prawa bankowego, a inne zależą od procedury przyjętej w konkretnym banku lub treści zawartej umowy o prowadzenie rachunku bankowego.