Zmiany w Kodeksie pracy od 7 września 2019 r.

W dniu 7 września weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona szereg zmian, z których najważniejsze dotyczą dyskryminacji i równego traktowania, mobbingu, szczególnych uprawnień dla członków rodziny, przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy oraz świadectw pracy. Na czym polegają zmiany?

Czytaj dalej