Istotne sprawy dziecka w sądzie

Rodzice mają prawo i obowiązek wspólnie decydować o istotnych sprawach dziecka. Nie zawsze są w stanie dojść do porozumienia. Dotyczy to nie tylko rodziców pozostających w związku małżeńskim. Czy istotne sprawy dziecka mogą być przedmiotem rozstrzygnięcia sądu? Podstawa prawna Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO), jeżeli władza rodzicielska...