Tag: Istotne sprawy dziecka

  • Istotne sprawy dziecka w sądzie
    ,

    Istotne sprawy dziecka w sądzie

    Rodzice mają prawo i obowiązek wspólnie decydować o istotnych sprawach dziecka. Nie zawsze są w stanie dojść do porozumienia. Dotyczy to nie tylko rodziców pozostających w związku małżeńskim. Czy istotne sprawy dziecka mogą być przedmiotem rozstrzygnięcia sądu?