Opuszczenie mieszkania przez sprawcę przemocy

Ponad roku temu weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nazywana również ustawą antyprzemocową. Ustawa reguluje zasady postępowania w stosunku do sprawców przemocy w rodzinie oraz osób nią dotkniętych. Nowelizacja zapewniła możliwość wnioskowania o opuszczenie mieszkania przez sprawcę przemocy w sytuacji, gdy istnieje zagrożenie dla życia lub...