Właściwość organu egzekucyjnego w postępowaniu zabezpieczającym

Autorem publikacji jest mgr inż. Anna Kawęcka, starszy specjalista w wydziale Prawnym i PPP MFiPR. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, studia inżynierskie z zakresu gospodarki przestrzennej na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL, a także studia podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska UWr. Obecnie studiuje architekturę krajobrazu i jest...

Wezwanie do zapłaty, czyli nieterminowe płatności

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to zapewne przynajmniej raz w swojej karierze miałeś do czynienia z nieterminowymi płatnościami z tytułu wystawionych faktur VAT. Nierzadko zdarzają się także całkowite odmowy spełnienia świadczenia za wykonaną usługę. Co w takiej sytuacji można zrobić i czy od razu trzeba występować na drogę sądową?Zapoznajcie się z praktycznym...