Tag: Dziecko

 • Istotne sprawy dziecka w sądzie
  ,

  Istotne sprawy dziecka w sądzie

  Rodzice mają prawo i obowiązek wspólnie decydować o istotnych sprawach dziecka. Nie zawsze są w stanie dojść do porozumienia. Dotyczy to nie tylko rodziców pozostających w związku małżeńskim. Czy istotne sprawy dziecka mogą być przedmiotem rozstrzygnięcia sądu?

 • Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – projektowane zmiany
  , ,

  Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – projektowane zmiany

  Rodzice i dzieci mają zarówno prawo, jak i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Częstym problemem po rozwodzie rodziców jest wykonywanie kontaktów z dzieckiem. Obecnie rodzice mają niewiele możliwości egzekwowania kontaktów na podstawie tytułu wykonawczego jakim jest wyrok sądu opatrzony klauzulą wykonalności. Co ma się zmienić?

 • Dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej
  ,

  Dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej

  Rodzina nie zawsze funkcjonuje prawidłowo i nie każde dziecko może wychowywać się w swoim środowisku naturalnym. Z tego względu dziecko pozbawione opieki rodziców ma prawo do opieki i pomocy ze strony władz państwowych. Na czym to polega?