Wiadomości SMS w sprawie o rozwód

Sprawy o rozwód nie należą do najłatwiejszych. Abstrahując od osobistych emocji stron postępowania, w grę wchodzi także trudne postępowanie dowodowe. Zarówno powód jak i strona pozwana poszukują każdej możliwości dla poparcia swoich twierdzeń i wygrania sprawy. Niekiedy zdarzają się takie sytuacje, że zeznania świadków nie wystarczą. Czy wiadomość sms w sprawie o rozwód...