Uzyskanie adresu zamieszkania dłużnika będącego osobą fizyczną

Zgodnie z art. 126 § 2 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako „KPC”), gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie powinno zawierać między innymi oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron. Co zrobić w sytuacji, gdy nie posiadamy adresu zamieszkania dłużnika będącego osobą fizyczną? O ile uzyskanie adresu przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową...