Apelacja karna po nowelizacji

W tym tygodniu w planach miałam zgoła odmienny temat publikacji, ale dzięki uprzejmości jednego z Czytelników i jego trafnej sugestii (dziękuję!) postanowiłam przygotować aktualizację wpisu "Wymogi formalne apelacji karnej", który został opublikowany już ponad rok temu. Od tamtej pory trochę się zmieniło, ponieważ w życie weszła duża nowelizacja procedury karnej. Tym razem...

Apelacja karna – wymogi formalne i sposób konstruowania

Apelacja karna to zwyczajny środek odwoławczy, który może być wniesiony od nieprawomocnego wyroku sądu I instancji. Prawo do wniesienia apelacji mają co do zasady strony postępowania, czyli oskarżony i oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel publiczny oraz oskarżyciel prywatny. Termin do wniesienia apelacji to 14 dni od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Jej skuteczne złożenie...