Sprawy rozwodowe, rozwody – Prawnik i adwokat Warszawa Ząbki

Sprawy rozwodowe Warszawa

Sprawy rozwodowe, rozwody – Prawnik i adwokat Warszawa Ząbki

Już na początku drogi zawodowej zdecydowałam się skoncentrować w szczególności na sprawach cywilnych. Lata praktyki w zawodzie prawnika utwierdziły mnie w przekonaniu, że gałęzią prawa cywilnego, która daje mi najwięcej satysfakcji, jest prawo rodzinne.

Sprawy rodzinne należą do tych specyficznych, które dla stron postępowania są wyjątkowo trudne i nacechowane emocjonalnie, podczas gdy dla profesjonalnego pełnomocnika wiążą się ze znacznie większym zaangażowaniem niż w innych sprawach. To zaangażowanie jest widoczne szczególnie wtedy, gdy klient w sprawie rodzinnej poszukuje kompleksowego wsparcia nie tylko w ramach prowadzonego postępowania, ale także w sytuacjach nagłych i wyjątkowych, jak w szczególności w codziennych konfliktach pomiędzy rodzicami dotyczących wspólnego małoletniego dziecka.

Wychodzę z założenia, że w sprawach rodzinnych nie ma wygranych i przegranych, a najważniejsze jest dobro dziecka i to jak będzie funkcjonować rodzina po zakończeniu postępowania. Zawsze staram się wychodzić nie tylko naprzeciw oczekiwaniom mojego klienta, ale szukać najlepszego rozwiązania, w szczególności mając na uwadze dobro dziecka oraz przyszłość, w której po zakończeniu postępowania przyjdzie funkcjonować rodzicom i dziecku. Wyjaśniam i przedstawiam różne możliwości zakończenia sporu.

Bez względu na etap postępowania, sprawy rodzinne generują dla stron wiele emocji i stresu. Z tego powodu zawsze warto mieć w nich wsparcie profesjonalnego pełnomocnika, który spojrzy na dany problem w oderwaniu od konfliktu stron, a jednocześnie zaproponuje nowoczesne i praktyczne rozwiązania.

Zapraszam do kontaktu w sprawach rodzinnych pod numerem telefonu: +48 510 668 414 lub adresem e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com

Jak wygląda spotkanie z adwokatem w sprawie rozwodowej?

Umówienie się na konsultację z prawnikiem brzmi bardzo prozaicznie, ale jest to pierwszy ważny, jakże trudny, krok podejmowany przez małżonków niewidzących już szansy na uratowanie swojego związku małżeńskiego. W tym czasie przychodzi poradzić sobie z wieloma sprzecznymi emocjami dotyczącymi rozkładu pożycia małżeńskiego i nowej wizji przyszłości. Dodatkowo dochodzą obawy dotyczące samego spotkania z adwokatem. Jak wygląda spotkanie z adwokatem w sprawie o rozwód? Czy jest się czego obawiać?

Termin i forma spotkania

W sprawach rozwodowych pierwsza konsultacja odbywa się zazwyczaj stacjonarnie. Wynika to z tego, że spotkania w tego typu sprawach zazwyczaj trwają dłużej i często istnieje potrzeba przekazania oryginałów dokumentów już na pierwszym spotkaniu, gdy klient jest zdecydowany co do kontynuowania współpracy z konkretnym pełnomocnikiem. Przede wszystkim, jednakże, spotkania w sprawach rozwodowych są emocjonalne. Na spotkaniu stacjonarnym pełnomocnikowi łatwiej jest okazać wsparcie i wyjaśnić wszystkie wątpliwości związane z przebiegiem postępowania.

Nie wyklucza to oczywiście konsultacji w formie telefonicznej czy mailowej – jako wstęp do konsultacji stacjonarnej, podczas której zostaną już przekazane stosowne dokumenty, wyjaśnione konkretne kwestie formalne oraz ustalona droga postępowania.

Przebieg spotkania

Wielu klientów obawia się tego jak wygląda konsultacja z adwokatem w sprawie rozwodowej, z uwagi na emocje towarzyszące sprawie. W rzeczywistości jest to zwykła rozmowa, podczas której klient opowiada w wygodny dla siebie sposób o swoim związku małżeńskim, jego przebiegu, z czasem dochodząc do tego w jaki sposób doszło do trwałego i całkowitego rozkładu pożycia małżeńskiego. Klient opowiada, a pełnomocnik dopytuje się o istotne dla niego, z punktu widzenia postępowania, kwestie.

Nie ma więc potrzeby pamiętać o wszystkim, choć niektórzy klienci decydują się na zanotowanie istotnych dla siebie kwestii na kartce, którą zabierają ze sobą na konsultację. Ostatecznie często okazuje się, że wcale z niej nie korzystają, ale wcześniejsze przelanie na kartkę papieru swoich emocji i przeżyć pomaga później w ułożeniu swojej wypowiedzi co do, najczęściej wieloletniego, pożycia małżeńskiego i przyczyn jego rozkładu.

Co ze sobą zabrać?

Co do zasady na pierwszą konsultację klient nie musi zabierać żadnych dokumentów. Niemniej, przygotowanie chociażby tych z nich, które są obligatoryjne, a które należy przedłożyć do pozwu o rozwód w oryginale, przyspieszy dalszą procedurę. Należą do nich odpisy aktów stanu cywilnego – akt małżeństwa i akty urodzenia dzieci, jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci.

Dowody uiszczenia opłaty sądowej od pozwu (600 zł) oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł) można pełnomocnikowi przesłać mailowo w formie potwierdzenia przelewu. Pełnomocnik wydrukuje je i załączy je do pozwu, a wcześniej prześle dane do przelewu.

Pełnomocnik będzie też potrzebować informacji czy pozew o rozwód ma być wniesiony z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o winie. W razie wątpliwości kwestię tę można ustalić w czasie konsultacji, podczas której zostaną wyjaśnione konsekwencje prawne każdej z tych opcji.

W przypadku wspólnych małoletnich dzieci pełnomocnik będzie potrzebował informacji dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem oraz wysokości alimentów albo możliwości zawarcia z drugim małżonkiem porozumienia rodzicielskiego w powyższych kwestiach. W rozwodzie sąd ma bowiem obowiązek orzec w tym przedmiocie. 

W przypadku alimentów na wspólne małoletnie dzieci dobrze jest przygotować sobie tabelkę z miesięcznymi wydatkami na dziecko, jak również zacząć gromadzić faktury imienne na wydatki. Powyższe będzie potrzebne do sporządzenia pozwu o rozwód. Pełnomocnik nie wyliczy za małżonka kosztów utrzymania i wychowania dziecka, ale może doradzić w jaki sposób przygotować takie obliczenia oraz wyjaśnić powstałe wątpliwości.

Prowadzenie sprawy rozwodowej przez adwokata

Częstym pytaniem, które wciąż się pojawia, jest: czy potrzebuję adwokata do prowadzenia sprawy rozwodowej?Niestety nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. W sprawach, w których małżonkowie są zgodni co do rozwodu, który ma nastąpić bez orzekania o winie, a małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, co do zasady nie ma konieczności reprezentowania przez profesjonalnego pełnomocnika. Adwokat może, jednakże, przygotować sam pozew, odpowiedź na pozew lub doradzić w kwestii wszczęcia i przebiegu postępowania.

Warto pamiętać, że profesjonalny pełnomocnik, którym jest adwokat lub radca prawny, może wstąpić do sprawy na każdym jej etapie. Jeśli więc okaże się, że przy składaniu pozwu o rozwód bez orzekania o winie strony są ze sobą zgodne, a w odpowiedzi na pozew pozwany nagle wnosi o orzeczenie o winie czy odmienne orzeczenie w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem, zawsze można zdecydować się na wstąpienie pełnomocnika do sprawy, który dalej ją poprowadzi.

Natomiast w przypadku, gdy małżonkowie nie są zgodni, rozwód ma nastąpić z orzeczeniem o winie lub w sprawie występują wspólne małoletnie dzieci, dobrze jest mieć w sprawie profesjonalne wsparcie.

Zapraszam do kontaktu w sprawach rodzinnych pod numerem telefonu: +48 510 668 414 lub adresem e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com

Adwokat Rozwód Warszawa

adw. Zuzanna Lewandowska PrawnikLewandowska.pl

Kim jestem? Specjalizuję się w prawie rodzinnym, cywilnym i gospodarczym, ale doświadczenie zawodowe zdobywałam także w innych dziedzinach prawa. Przez wiele lat współpracowałam z renomowanymi kancelariami prawnymi w Warszawie, a obecnie prowadzę indywidualną praktykę adwokacką w Warszawie. Wspieram klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w całej Polsce, w tym również online. Na Instagramie prowadzę profil @prawniklewandowska, na którym dzielę się treściami o prawie, zawodzie adwokata, edukacji, rozwoju i macierzyństwie. Jestem również autorką bloga PrawnikLewandowska.pl o prawie i zawodzie prawnika oraz licznych publikacji na łamach prasy i w serwisach tematycznych. 

Jeżeli poszukujesz pomocy w swojej sprawie, jestem po to, aby Ci pomóc. Skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu: +48 510 668 414 lub adresem e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com