Śmierć współwłaściciela rachunku bankowego – co dalej?

Jakiś czas temu pisałam o dostępie do konta bankowego osoby najbliższej w przypadku jej choroby lub śmierci. W tym tygodniu chciałabym skupić się na formalnościach, których musi dochować posiadacz rachunku bankowego w przypadku śmierci drugiego właściciela tego rachunku. Jak wygląda procedura i jakich warunków należy dotrzymać?

Śmierć posiadacza rachunku a umowa z bankiem

Umowa rachunku bankowego, którego posiadaczem jest osoba fizyczna i która nie została zawarta w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, ulega rozwiązaniu z dniem śmierci posiadacza rachunku (art. 59a ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego). Dotyczy to rachunków indywidualnych.

W przypadku rachunku, którego zmarły był współwłaścicielem, a więc gdy drugi z właścicieli rachunku wciąż żyje, umowa nie ulega automatycznemu rozwiązaniu z dniem śmierci jednego z posiadaczy. Po przedłożeniu w banku aktu zgonu środki zgromadzone na rachunku najczęściej ulegają zablokowaniu do momentu przedstawienia stosownych dokumentów spadkowych, o czym będzie mowa poniżej.

Kiedy bank dowiaduje się o śmierci właściciela rachunku?

Co do zasady, bank nie dowie się o śmierci jednego ze współwłaścicieli rachunku dopóki drugi ze współwłaścicieli lub najbliższa rodzina nie poinformują go o tym, w szczególności dopóki nie otrzyma od nich aktu zgonu. Dokument ten może przedłożyć każdy, a więc nie tylko współwłaściciel konta.

Po upływie 5 lat od wydania ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku bankowego bank jest obowiązany wystąpić do rejestru PESEL o ustalenie czy posiadacz rachunku żyje (art. 59a ust. 6 Prawa bankowego). Nie oznacza to, jednakże, że po uzyskaniu informacji o jego śmierci bank stanie się właścicielem zgromadzonych przez niego pieniędzy. Przeciwnie, jest obowiązany do przechowywania środków do momentu odnalezienia spadkobierców zmarłego.

Co dzieje się z pieniędzmi po śmierci?

Z chwilą, gdy bank poweźmie informację o śmierci jednego z właścicieli rachunku, konto i środki na nim zgromadzone zostają najczęściej zablokowane do czasu dostarczenia do placówki bankowej postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia

Wszystko zależy od procedury konkretnego banku i treści zawartej z bankiem umowy o prowadzenie rachunku. Niektóre banki blokują konto i zgromadzone na nim środki do czasu dostarczenia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, a inne zamieniają konto wspólne na rachunek indywidualny. W tej drugiej sytuacji bank najczęściej dzieli środki zgromadzone na koncie na dwie równe części, przy czym żyjący posiadacz zyskuje dostęp tylko do połowy z nich. Druga część zostaje zablokowana na tzw. rachunku technicznym i podlega prawu spadkowemu, a więc dziedziczeniu na podstawie testamentu (jeżeli został stworzony) lub ustawy (w braku testamentu).

Skuteczność udzielonych wcześniej pełnomocnictw

Z chwilą śmierci właściciela rachunku wygasają wszelkie udzielone przez niego za życia pełnomocnictwa. Pełnomocnik osoby zmarłej nie będzie mógł więc wypłacić środków zgromadzonych na rachunku bankowym, chyba, że na jego rzecz zmarły ustanowił dyspozycję na wypadek śmierci.

Koszty pogrzebu

Zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, w przypadku śmierci posiadacza rachunku bank jest obowiązany wypłacić z tego rachunku kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku. Wypłata następuje na rzecz osoby, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów, w wysokości nieprzekraczającej kosztów zorganizowania pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku. Kwota wypłacona przez bank w celu pokrycia kosztów pogrzebu nie wchodzi do spadku.

Obowiązek informacyjny banku

Od 5 grudnia 2019 r. przy zawieraniu umowy rachunku banki są obowiązane poinformować posiadacza rachunku, w sposób dla niego zrozumiały, o możliwości wydania przez niego dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści art. 56 Prawa bankowego, który reguluje kwestie dotyczące wypłat środków z rachunku po śmierci jego posiadacza.

W przypadku powzięcia przez bank informacji o śmierci właściciela rachunku, który wydał dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, bank jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby przez niego wskazane  o możliwości wypłaty na ich rzecz określonej kwoty.

Do zobaczenia za tydzień! Już w poniedziałek 10 sierpnia coś dla przyszłych rodziców 🙂

Może Ci się również spodobać:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
10 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne
Pokaż wszystkie komentarze
Roman
Roman
6 miesięcy temu

Bardzo dziękuję za jasno sformułowane, dla każdego zrozumiałe opisy stosowania przepisów prawa w życiu codziennym. Pani praca z całą pewnością przyczynia się do podnoszenia kultury prawnej.

Sara
Sara
4 miesięcy temu

Dzien dobry. Zmarl teść krory mial nieruchomość z synem i zoną w kredycie oraz lokata tylko na niego w banku . Bylismy i notatiusza, wydał notarialnie poświadczenie dziedziczenia. W US złożyliśmy druk zsby nie płacić podatku. Czy od lokaty bedzie jskas oplata żeby ją wyjac z banku ? Czy ona będzie dzielona na 3 ? Czy wydadzą od razu .? Rachunek byl wspólny małżonków. Czy bedzie mozna3 wyjac wszystkie srodki ? W dodatku wpłynęła emerytura taty .czy oma będzie do zwrotu? Nieruchomosc ma dizy kredyt. Czy jak sie pobierzeny zostane wpisana do kredytu ? Jestem niedoszłą synową i planujemy w… Czytaj więcej »

Sara
Sara
Odpowiedz  Sara
4 miesięcy temu

Napisalam dzielona na 3 bo jest syn córka i żona teścia kredyt nieruchomości byl tylko na syna zone i tate, corka ma odrzucić spadek

Basia
Basia
3 miesięcy temu

Bardzo przydatne informacje. Dziekuje serdecznie.

Iwan
Iwan
2 miesięcy temu

Czy udziały do środków na koncie dzielą się na małoletnie dzieci, czy pieniądze przejmuje wdowa jako jedyny opiekun dzieci?

Robert
Robert
1 miesiąc temu

Dzień dobry. Mam pytanie. Zmarł mój tata który miał wspólne konto z żyjącą nadal mamą. Ja mam jeszcze brata. Jaki jest podział całości pieniędzy z konta? Czy wszyscy po 1/3 otrzymują z całości? Czy tylko połowa taty jest dzielona na trzy? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam