PRASA

Zachęcam do zapoznania się z moimi publikacjami i wypowiedziami w prasie i mediach:

Wypowiedzi:
  1. Komentarz dla Global HR Lawyers Ius Laboris

  2. Wypowiedź dla serwisu informacyjnego prawo.pl

  3. Wypowiedź dla portalu gospodarczego wnp.pl

Publikacje:
  1. Zdrowie psychiczne przyczyną wypadku – „Kadry i Płace” Rzeczpospolitej

  2. Depresja i wypalenie przyczyną wypadku przy pracy – „Kadry i Płace” Rzeczpospolitej

  3. Najważniejsze wyroki w sprawach pracowniczych wydane w 2019 r. – „Kadry i Płace” Rzeczpospolitej

  4. Praca zdalna to nie samowolka – „Kadry i Płace” Rzeczpospolitej

  5. Home office: jak ustalić zasady wykonywania pracy zdalnej – Rp.pl

  6. Zmiany w Prawie farmaceutycznym – tym razem na plus?

  7. Decyzja dotycząca Niemiec zablokowała sprzedaż wysyłkową leków na receptę w Polsce

  8. Od 1 lipca apteki będą mogły dostarczać leki do domu pacjentów

  9. Przyczyny ograniczenia władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (str. 20-29)

  10. Sprawdź swój kredyt we frankach!

  11. Fundusz Alimentacyjny a Program Rodzina 500 plus

  12. Kim jest konsument?

  13. Świadomość ryzyka kursowego a odpowiedzialność banku

  14. Przerwanie biegu terminu przedawnienia przez zawezwanie ubezpieczyciela do próby ugodowej

  15. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu nieopłacania składek grupowego ubezpieczenia na życie w przypadku śmierci pracownika-kierowcy w wypadku komunikacyjnym

  16. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – niezgodne z prawami konsumenta?

  17. Związanie sądu cywilnego rozstrzygnięciem sądu w sprawie karnej

  18. Podwyższona marża od chwili wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości

  19. Wpuszczeni… we franki, cz. I

  20. Wpuszczeni… we franki, cz. II

  21. Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym