Podwyższenie alimentów na dziecko

Raz ustalona kwota alimentów na dziecko może być zmieniona a rodzic może wystąpić do sądu o podwyższenie alimentów. Rodzice są bowiem obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, a jeśli dojdzie do zmiany sytuacji dziecka lub rodzica – zakres tego obowiązku może ulec zmianie. Poniżej omówione zostaną przesłanki podwyższenia alimentów na dziecko.

Zakres świadczeń alimentacyjnych

Zakres tych świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Niemniej, nie każde potrzeby, nawet te rzeczywiste i wykazane stosownymi dokumentami, zostaną uznane przez sąd w postępowaniu o zasądzenie lub podwyższenie alimentów za usprawiedliwione, o czym należy pamiętać. Co więcej, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy również od możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej do alimentacji. 

Co do zasady rodzice mają obowiązek ponoszenia udziału w kosztach utrzymania i wychowania dziecka, chyba że dziecko posiada swój majątek, z którego dochody wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacyjny trwa nie do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletności, ale do momentu, gdy będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. Nie jest więc zależny od ukończenia przez dziecko 18 roku życia ani co do zasady nawet od zakończenia nauki.

Kiedy ustaje obowiązek alimentacyjny?

Wysokość  alimentów

Wysokość świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb osoby, która jest uprawniona do ich otrzymywania, oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych osoby, która jest obowiązana do ich płacenia (art. 135 § 1 KRO). Więcej o wysokości alimentów i sposobie ich obliczania przeczytają Państwo w poniższym artykule.

Alimenty na dziecko i ich wysokość

Przesłanki podwyższenia alimentów

Zmiana wysokości alimentów określonych wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem jest możliwa wtedy, gdy zmianie uległy okoliczności, które miały wpływ na ustalenie wysokości aktualnego świadczenia alimentacyjnego. W pozwie o podwyższenie alimentów skupiamy się więc na wykazaniu, że doszło do istotnej zmiany od czasu zasądzenia alimentów do chwili wniesienia pozwu.

Najczęstszą przyczyną występowania z pozwem o podwyższenie alimentów jest zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb małoletniego z uwagi na upływ czasu od orzeczenia alimentów, np. wyrokiem rozwodowym, do czasu wniesienia pozwu. Często zdarza się, że potrzeby dziecka wzrastają w jeszcze większym stopniu z uwagi na wykrytą dopiero w późniejszych latach chorobę przewlekłą czy inne schorzenie wymagające szczególnej opieki. Chorobą tą może być nawet trądzik młodzieńczy, ale wymagający specjalistycznej opieki i leczenia, a tym samym ponoszenia wysokich kosztów. 

Czasem zdarza się, że przesłanką do żądania podwyższenia alimentów jest nie tylko sytuacja dotycząca dziecka, ale również sytuacja dotycząca tego rodzica, który sprawuje nad nim wiodącą opiekę. Dużo rzadziej do podwyższenia alimentów dochodzi tylko wskutek zwiększenia się możliwości zarobkowych lub majątkowych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

Jak uzyskać wyższe alimenty?

Aby uzyskać zwiększenie wysokości należnych alimentów należy wnieść pozew. W pozwie należy wskazać kwotę, do której obecne alimenty mają zostać podwyższone. Pozew należy uzasadnić, a do pisma załączyć np. PIT za zeszły rok, zaświadczenia o zarobkach, faktury czy wydruki z rachunku bankowego na wykazanie kosztów utrzymania dziecka.

W pozwie można zawrzeć wniosek o dołączenie do sprawy akt innego postępowania sądowego, tj. tego, w którym zapadło wcześniejsze rozstrzygnięcie w przedmiocie świadczenia alimentacyjnego.

Pozew składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Pozew można wnieść także do sądu właściwości ogólnej, tj. do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu pozwanego.

Osoba dochodząca roszczeń alimentacyjnych jest z mocy prawa zwolniona od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Oznacza to, że pozew o podwyższenie alimentów nie podlega opłacie sądowej.

 

Autor:

Zuzanna Lewandowska – adwokat oraz autorka bloga PrawnikLewandowska.pl o prawie i zawodzie prawnika. Specjalizuje się głównie w prawie rodzinnym, cywilnym i gospodarczym, ale doświadczenie zawodowe zdobywała także w innych dziedzinach prawa. Przez wiele lat współpracowała z renomowanymi kancelariami prawnymi w Warszawie, a obecnie prowadzi indywidualną praktykę adwokacką. Wspiera klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w całej Polsce, w tym również online. Na Instagramie prowadzi konto @prawniklewandowska, na którym dzieli się treściami o prawie, zawodzie adwokata, edukacji, rozwoju i macierzyństwie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie albo masz pytania, skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu: +48 510 668 414 lub adresem e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com

 

0 0 głosów
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne
Pokaż wszystkie komentarze
0
Pozostaw proszę komentarz, jestem ciekawa Twojej opinii!x