Kierunkowo czy holistycznie?

Czy nasze spojrzenie powinno być ukierunkowane, czy może powinniśmy patrzeć całościowo na problematykę, z którą mamy styczność? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie okaże się szczególnie istotne w przypadku tych spraw, które dotykają bezpośrednio sfery osobistej klienta, a więc zwłaszcza w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz odszkodowawczych.

Czytaj dalej