Nowy związek w trakcie rozwodu a orzeczenie o winie

Sprawy rozwodowe Warszawa

W sieci krąży wiele artykułów o tematyce prawnej, które niekoniecznie udzielają rzetelnych i jasnych informacji na dany temat. Ostatnio zetknęłam się z wnioskiem o rozwód (zamiast pozwem o rozwód) oraz informowaniem potencjalnych klientów, że w sprawie rozwodowej sąd może nie wymagać osobistego stawiennictwa, a stawić się za stronę w toku całego postępowania może wyłącznie reprezentujący ją adwokat lub radca prawny. W rzeczywistości w postępowaniu rozwodowym przesłuchanie stron jest dla sądu obligatoryjne, choć oczywiście istnieją od tej zasady pewne wyjątki. Kontrowersyjną kwestią jest także nowy związek w trakcie rozwodu a orzeczenie o winie.

To co w ostatnim czasie wzbudziło moje największe zdziwienie, to jedna z informacji zawartych na stronie oferującej usługi prawnicze. W publikacji można przeczytać, że aż do prawomocnego orzeczenia rozwodu strona, która nie jest winna rozkładowi pożycia musi zachować wierność. Jako przykład podano, że żona zdradza męża, mąż następnie składa pozew o rozwód z orzeczeniem o winie i uznaje, że po złożeniu pozwu może sam zacząć nowy związek. W dalszej części tekstu wskazane jest wprost, że małżonek ma obowiązek zachować wierność aż do prawomocnego zakończenia postępowania, bowiem w przeciwnym razie sąd może orzec rozwód z winy obojga małżonków.

Nie zgodzę się, że jest to zgodne z wykładnią przepisów prawa i aktualnym orzecznictwem. Do całkowitego rozkładu pożycia małżeńskiego dochodzi bowiem wtedy, gdy ustały między małżonkami wszystkie więzi składające się na wspólne pożycie, tj. więź duchowa (emocjonalna), fizyczna oraz gospodarcza. Jeżeli w dodatku rozkład ten ma charakter trwały, a więc nie ma widoków na utrzymanie małżeństwa, jest to przesłanka do orzeczenia rozwodu.

Rozwód może być orzeczony ze wskazaniem która ze stron ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego, przy czym wina nie podlega stopniowaniu. Oznacza to, że nawet gdyby jeden z małżonków przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego w 99%, a drugi tylko w 1%, to rozwód orzekany jest nadal z winy obojga małżonków (tak m.in.: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 maja 1997 r., sygn. akt: II CKN 140/97). Podsumowując, przy przypisywaniu winy w rozwodzie nie ma znaczenia, który z małżonków ponosi winę większą, a który mniejszą.

Dla przyjęcia współwiny za rozkład pożycia wystarczy, że drugi małżonek swoim postępowaniem przyczynił się do tego rozkładu, chociażby stopień jego zawinienia był mniejszy (tak m.in. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 listopada 2020 r., sygn. akt: III CNP 6/20).

Jeżeli do dnia sporządzenia pozwu o rozwód doszło już do całkowitego rozkładu pożycia małżeńskiego, a rozkład ten ma charakter trwały, czyli nie ma szans na uratowanie małżeństwa, to to, co dzieje się po rozkładzie pożycia, nie ma i nie może mieć wpływu na orzeczenie sądu w przedmiocie winy.

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego, „związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład” (tak SN w wyroku z dnia 28 września 2000 r., sygn. akt: IV CKN 112/00).

W dużym uproszczeniu oznacza to, że jeśli doszło już do całkowitego rozkładu pożycia małżeńskiego, a więc między małżonkami nie ma już więzi duchowej, fizycznej, ani gospodarczej (choć w przypadku tej ostatniej istnieją pewne odstępstwa), a rozkład ten ma charakter trwały, to w sytuacji, gdy jeden z małżonków występuje z pozwem o rozwód, a następnie w toku trwania sprawy rozwodowej nawiązuje relację z nowym partnerem lub partnerką, to należy uznać, że nie ma to wpływu na orzeczenie w przedmiocie winy w postępowaniu rozwodowym. Wynika to z tego, że do całkowitego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego już doszło, a więc późniejsze nawiązanie relacji, jakkolwiek w trakcie trwania małżeństwa, nie może być poczytywane za zdradę, a tym samym winę w rozkładzie pożycia, który nastąpił już wcześniej.

Więcej o orzeczeniu o winie w rozwodzie można przeczytać w postach „Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?” oraz „Co z tą winą, czyli rozwód z orzeczeniem o winie„. Zachęcam też do lektury mojej publikacji dotyczącej alimentów na rzecz małżonka (dostępny tutaj: LINK).

 

Autor:

Zuzanna Lewandowska – adwokat oraz autorka bloga PrawnikLewandowska.pl o prawie i zawodzie prawnika. Specjalizuje się głównie w prawie rodzinnym, cywilnym i gospodarczym, ale doświadczenie zawodowe zdobywała także w innych dziedzinach prawa. Przez wiele lat współpracowała z renomowanymi kancelariami prawnymi w Warszawie, a obecnie prowadzi indywidualną praktykę adwokacką. Wspiera klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w całej Polsce, w tym również online. Na Instagramie prowadzi konto @prawniklewandowska, na którym dzieli się treściami o prawie, zawodzie adwokata, edukacji, rozwoju i macierzyństwie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie albo masz pytania, skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu: +48 510 668 414 lub adresem e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com

0 0 głosów
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne
Pokaż wszystkie komentarze
0
Pozostaw proszę komentarz, jestem ciekawa Twojej opinii!x