,

Istotne sprawy dziecka w sądzie

Rodzice mają prawo i obowiązek wspólnie decydować o istotnych sprawach dziecka. Nie zawsze są w stanie dojść do porozumienia. Dotyczy to nie tylko rodziców pozostających w związku małżeńskim. Czy istotne sprawy dziecka mogą być przedmiotem rozstrzygnięcia sądu?

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO), jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. O istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Uprawnienie rodziców do zwrócenia się z wnioskiem do sądu opiekuńczego o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka wynika bezpośrednio z art. 97 § 2 KRO.

Definicja istotnych spraw dziecka

Rodzice mogą zwrócić się do sądu w sprawach tzw. istotnych dotyczących dziecka. Co to oznacza?

Do istotnych spraw dziecka orzecznictwo zalicza między innymi sprawy związane z miejscem pobytu dziecka, zmianą obywatelstwa, zmianą osoby uprawnionej do odbioru alimentów, wyjazdem małoletniego za granicę (zarówno na wakacje, jak i na pobyt stały), zmianą nazwiska lub imienia dziecka, wydaniem paszportu oraz publikacją wizerunku dziecka.

Procedura

W celu uzyskania rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka jeden z rodziców musi złożyć wniosek do sądu rejonowego – sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dziecka. Drugi rodzic będzie uczestnikiem postępowania. We wniosku należy wskazać wyraźnie czego dotyczyć ma rozstrzygnięcie sądu (np. wydanie paszportu) wraz z uzasadnieniem.

W szczególności należy wykazać sądowi, że żądanie zawarte we wniosku jest zgodne z dobrem dziecka i jego interesem.

Zgoda sądu opiekuńczego wydana na podstawie art. 97 § 2 KRO zastępuje zgodę drugiego rodzica, a jej brak prowadzi do oddalenia wniosku (postanowienie SN z dnia 3 czerwca 2011 r., sygn. akt: III CSK 259/10).

Opłata od wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka jest stała i wynosi 100 zł. Potwierdzenie dokonania opłaty należy załączyć do wniosku do sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Szukasz pomocy w sporządzeniu pisma?

Zadzwoń: +48 510 668 414

Napisz: kontakt@kancelarialewandowska.com

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.kancelarialewandowska.com

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ?

Skontaktuj się ze mną i dowiedz się co mogę dla Ciebie zrobić

Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne
Pokaż wszystkie komentarze
Hold Porn
5 miesięcy temu

First time here, haha

ZOBACZ TAKŻE:

1
0
Pozostaw proszę komentarz, jestem ciekawa Twojej opinii!x