,

Istotne sprawy dziecka w braku porozumienia rodziców

W sytuacji, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest uprawnione  i obowiązane do jej wykonywania. Istotne sprawy dziecka powinny być przedmiotem wspólnej decyzji rodziców. Niestety, często zdarza się, że rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia, np. co do zmiany miejsca zamieszkania, wyboru szkoły, sposobu leczenia czy dodatkowych szczepień ochronnych. Co w jakiej sytuacji można zrobić?

Pojęcie istotnych sprawa dziecka

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRO) posługuje się pojęciem spraw dotyczących dziecka, które mają charakter istotny. Pojęcie to ma charakter nieostry, co oznacza, że nie zawiera swojej legalnej (określonej przepisami prawa) definicji. Wskazuje się, że dla swej istotności sprawy dziecka muszą mieć charakter doniosły i ważny z punktu widzenia sprawowania pieczy nad dzieckiem.
Sprawy istotne dziecka to m.in. decyzje dotyczące imienia i nazwiska dziecka, miejsca jego pobytu, wyboru szkoły i przyszłego zawodu, wyjazdu za granicę, na wakacjezmiany obywatelstwa, określenia kierunku wychowywania dziecka czy przeprowadzenia poważniejszych zabiegów medycznych i badań itp. (por. J. Ignatowicz, w: Piątowski, System PrRodz, s. 808; H. Haak, Władza rodzicielska. Komentarz, Toruń 1995, s. 59).
Jednym z częstych spraw dotyczących orzekania przez sąd w przedmiocie istotnych spraw dziecka jest wydanie paszportu. Brak zgody jednego z rodziców jest spowodowany najczęściej obawą przed wywiezieniem dziecka za granicę. Niemniej, należy pamiętać, że nawet wydanie przez sąd opiekuńczy zgody na wyrobienie paszportu nie oznacza wyrażenia zastępczej zgody przez sąd na wyjazd dziecka za granicę, tym bardziej, jeśli ma to być stała zmiana miejsca pobytu dziecka. W tym celu należy złożyć konkretny wniosek do sądu o rozstrzygnięcie w przedmiocie tej konkretnej kwestii.

Brak porozumienia

W sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia w przedmiocie istotnych spraw dziecka, mogą zgłosić się o rozstrzygnięcie do sądu opiekuńczego na podstawie art. 97 § 2 KRO. Rodzice mają prawo do wystąpienia z wnioskiem do sądu niezależnie od tego czy pozostają w związku małżeńskim. Przesłanką zastosowania tego przepisu jest przysługiwanie rodzicom władzy rodzicielskiej, choć nie musi to być władza pełna, a może być ograniczona w stosunku do jednego z rodziców lub nawet obojga, choć zależy w jakim zakresie (por. H. Haak, Władza rodzicielska, s. 58)

W braku porozumienia co do podjęcia decyzji w przedmiocie istotnej sprawy dziecka, rodzice powinni złożyć wniosek o wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie istotnych spraw dziecka do właściwego sądu opiekuńczego.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy – sąd opiekuńczy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, a w razie braku miejsca zamieszkania – według miejsca pobytu, w razie braku miejsca pobytu – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Rodzinny i Nieletnich. Sprawa toczy się w postępowaniu procesowym.

Postępowanie w przedmiocie istotnych spraw dziecka wszczynane jest na wniosek i toczy się w trybie nieprocesowym. Opłata od wniosku wynosi 100 zł (art. 23 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w sprawie rodzinnej, uprzejmie prosimy o kontakt z naszą Kancelarią pod numerem telefonu: +48 510 668 414 lub adresem e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com Więcej informacji przeczytają Państwo w zakładce „Pomoc prawna – Istotne sprawy dziecka„ albo na stronie naszej Kancelarii. Zastrzegamy, że nie udzielamy bezpłatnych porad prawnych.

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ?

Skontaktuj się ze mną i dowiedz się co mogę dla Ciebie zrobić

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne
Pokaż wszystkie komentarze

ZOBACZ TAKŻE:

Strona główna
Sklep
0
Koszyk
Szukaj
0
Pozostaw proszę komentarz, jestem ciekawa Twojej opinii!x