Alkoholizm – wina w rozkładzie pożycia

Alkoholizm wina w rozkładzie pożycia

Alkoholizm to poważny i wciąż aktualny problem społeczny. Z ostatniego komunikatu z badań CBOS wynika, że wśród badanych przypadków w 16% z nich (ponad 10 tyś. przypadków) nadużywanie alkoholu stanowiło przyczynę formalnego rozstania małżonków. W opinii społecznej alkoholizm stanowi wystarczający powód do rozwiązania małżeństwa (71%). Czy i kiedy nadużywanie alkoholu to wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego?

Orzeczenie o winie w rozkładzie pożycia

Zgodnie z art. 57 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO), orzekając rozwód sąd orzeka czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Na zgodne żądanie małżonków sąd może zaniechać orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy (art. 57 § 2 KRO). Więcej informacji o orzeczeniu o winie w postępowaniu rozwodowym w publikacji: Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?

Dla przyjęcia współwiny za rozkład pożycia między małżonkami wystarczy, gdy drugi małżonek swoim postępowaniem przyczynił się do tego rozkładu, chociażby stopień jego zawinienia był mniejszy; wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego nie podlega stopniowaniu (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 listopada 2020 r., sygn. akt: II CNP 6/20).

Przy przypisywaniu małżonkom w wyroku rozwodowym winy nie ma znaczenia okoliczność, który z małżonków ponosi winę „większą”, a który „mniejszą” (tak: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 maja 2015 r., sygn. akt: V CK 646/04).

Alkoholizm

Nadużywanie alkoholu to jedna z najczęściej występujących przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego. Choroba alkoholowa wpływa na życie nie tylko samego uzależnionego, ale także całej jego rodziny i najbliższych. Niewątpliwie swój negatywny wpływ ma także na więź łączącą małżonków. Wskutek alkoholizmu coraz rzadziej dochodzi między małżonkami do zbliżeń, więź emocjonalna zmienia się, a w konsekwencji trudno jest już mówić o miłości i wzajemnej trosce o swoje dobro.

Na tle alkoholizmu nierzadko dochodzi do przemocy, tak psychicznej jak i fizycznej.

Alkoholizm, obok narkomanii, może stanowić przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego, jak również może być przesłanką orzeczenia o winie w rozkładzie tego pożycia. Bardzo często brak jest szczegółowej dokumentacji dotyczącej choroby alkoholowej, ponieważ osoba uzależniona odmawia zarówno samego leczenia, jak i w ogóle uznania, że nadużywanie alkoholu stanowi realny problem, z którym należy sobie poradzić.

Podkreślić więc należy, że brak dokumentacji medycznej poświadczającej istnienie choroby alkoholowej u jednego z małżonków nie uniemożliwia wykazania w postępowaniu sądowym, że alkoholizm jest i że przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego. Środkami dowodowymi, które można w tym celu wykorzystać, są zeznania świadków, nagrania (z obrazem i dźwiękiem lub samym dźwiękiem), notatki policyjne z interwencji, czy Niebieska Karta.

Konsekwencje uzyskania orzeczenia o winie

Jednym z najczęstszych pytań klientów dotyczących postępowania rozwodowego, w szczególności w przypadku alkoholizmu czy przemocy w rodzinie, jest: co mi to da, że sąd orzeknie o winie małżonka? Orzeczenie o winie ma wpływ na możliwość dochodzenia alimentów na siebie od małżonka uznanego za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Więcej informacji w tym zakresie w publikacji: Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?

 

Autor:

Zuzanna Lewandowska – adwokat oraz autorka bloga PrawnikLewandowska.pl o prawie i zawodzie prawnika. Specjalizuje się głównie w prawie rodzinnym, cywilnym i gospodarczym, ale doświadczenie zawodowe zdobywała także w innych dziedzinach prawa. Przez wiele lat współpracowała z renomowanymi kancelariami prawnymi w Warszawie, a obecnie prowadzi indywidualną praktykę adwokacką. Wspiera klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w całej Polsce, w tym również online. Na Instagramie prowadzi konto @prawniklewandowska, na którym dzieli się treściami o prawie, zawodzie adwokata, edukacji, rozwoju i macierzyństwie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie albo masz pytania, skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu: +48 510 668 414 lub adresem e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com

 

0 0 głosów
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne
Pokaż wszystkie komentarze
0
Pozostaw proszę komentarz, jestem ciekawa Twojej opinii!x