Ustalanie wysokości alimentów na dziecko

Rodzice żyjący w rozłączeniu często nie są w stanie porozumieć się co do wysokości uczestniczenia jednego z nich w kosztach utrzymania i wychowania dziecka w sytuacji, gdy drugi sprawuje wiodącą opiekę nad dzieckiem. Z tego względu w sądach rodzinnych zawsze toczy się duża liczba spraw o zasądzenie alimentów w określonej wysokości. Dzięki temu obydwie strony mają pewność zarówno co do samego obowiązku alimentacyjnego, jak i jego wysokości oraz terminów płatności. Od czego zależy wysokość alimentów?

Czytaj dalej

Śmierć współwłaściciela rachunku bankowego – co dalej?

Jakich formalności musi dochować posiadacz rachunku bankowego w przypadku śmierci drugiego właściciela tego rachunku oraz jak wygląda procedura? Czy bank staje się właścicielem środków zgromadzonych na koncie? Niektóre kwestie regulują wprost przepisy Prawa bankowego, a inne zależą od procedury przyjętej w konkretnym banku lub treści zawartej umowy o prowadzenie rachunku bankowego.

Czytaj dalej