Work-life balance – czy naprawdę tego potrzebuję?

Koncepcja work-life balance powstała na przełomie lat 70 i 80 XX wieku w odpowiedzi na narastający pracoholizm i wypalenie zawodowe spowodowane szybkim rozwojem społeczeństwa i rynku pracy. Coraz częściej słyszy się o poszukiwaniu work-life balance przez pracowników. Czy w dzisiejszych czasach naprawdę szukamy równowagi między życiem prywatnym i zawodowym, czy chodzi o coś zupełnie innego?

Czytaj dalej

Zmiany w Kodeksie pracy od 7 września 2019 r.

W dniu 7 września weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona szereg zmian, z których najważniejsze dotyczą dyskryminacji i równego traktowania, mobbingu, szczególnych uprawnień dla członków rodziny, przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy oraz świadectw pracy. Na czym polegają zmiany?

Czytaj dalej