Zwolnienie od kosztów sądowych

Każdy ma prawo do obrony swoich praw i rozparzenia swojej sprawy przez sąd. Niemniej jednak, tak jak w sprawach karnych wszczęcie i kontynuowanie postępowania nic nie kosztuje, tak w sprawach cywilnych chociażby do samego wszczęcia postępowania wymagane jest uiszczenie opłaty sądowej. W toku postępowania mogą pojawić się też dodatkowe koszty, takie jak między innymi związane z...

Zakaz reklamy w aptekach a dermokonsultacje

Niejednemu z nas podczas zakupu produktów kosmetycznych w aptece uśmiechnięte panie w białych fartuchach proponowały wsparcie w doborze produktu odpowiedniego dla naszych potrzeb. Niekiedy apteki otwarcie informują pacjentów o tym, kiedy mogą skorzystać z tzw. dermokonsultacji i innych usług, jak na przykład bezpłatne badanie skóry. Niejeden z nas z takiej pomocy skorzystał....

Apelacja karna – wymogi formalne i sposób konstruowania

Apelacja karna to zwyczajny środek odwoławczy, który może być wniesiony od nieprawomocnego wyroku sądu I instancji. Prawo do wniesienia apelacji mają co do zasady strony postępowania, czyli oskarżony i oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel publiczny oraz oskarżyciel prywatny. Termin do wniesienia apelacji to 14 dni od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Jej skuteczne...

Wpis umowy najmu do księgi wieczystej

W dzisiejszych czasach umowy najmu są powszechnie zawierane, niezależnie od tego, czy jest to najem na cele mieszkaniowe, czy w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Zawarcie umowy najczęściej ogranicza się do podpisania samej umowy w wersji pisemnej. Niemniej jednak, zwłaszcza w sytuacjach, gdy umowa opiewa na wysoką kwotę pieniężną, najemca może zażądać od...