Miesiąc: listopad 2018

 • ,

  Dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej

  Rodzina nie zawsze funkcjonuje prawidłowo i nie każde dziecko może wychowywać się w swoim środowisku naturalnym. Z tego względu dziecko pozbawione opieki rodziców ma prawo do opieki i pomocy ze strony władz państwowych. Na czym to polega?

 • , ,

  Postępowanie nakazowe

  Postępowanie nakazowe, podobnie jak upominawcze, jest postępowaniem odrębnym. Jego celem jest szybkie rozpoznanie sprawy. Mogą w nim być rozpoznawane sprawy dotyczące roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych. Jakie są zasady postępowania nakazowego?

 • , ,

  Postępowanie upominawcze

  Postępowanie upominawcze jest postępowaniem odrębnym. Ma ono na celu szybkie rozpoznanie sprawy, a co za tym idzie uzyskanie tytułu wykonawczego i wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Dotyczy co do zasady roszczeń o charakterze majątkowym. Jak uzyskać nakaz zapłaty i jak wygląda ta procedura?